Kopalnia soli Wieliczka  to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich. Zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na listę UNESCO (od 1978 roku). Stanowi ona jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od czasów średniowiecza do teraz. Posiada oryginalne wyrobiska, jak: szybki, szyby, jeziora, chodniki, komory eksploatacyjne, pochylnie o długości  ok 300 km, umieszczonych na 9 poziomach, sięgając w głąb 327 m przedstawiają wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.

www.kopalnia.pl